Saskia började sin programverksamhet i mitten av 1980-talet, då datorerna hade ett internminne på 64 k och en hårddisk - om de överhuvudtaget hade någon - på 5 eller 10 MB.

Operativsystemet var DOS, och Saskias program levde länge kvar i DOS eftersom utvecklings­arbetet hela tiden ägnades det språkliga och pedagogiska innehållet, särskilt uppgifterna och felanalysen.

Under andra hälften av 1990-talet började Saskia gå över till Windows. Det blev ett omfattande och tidskrävande arbete, eftersom förlaget redan då hade det största urvalet av svenskproducerade program för språkundervisning.

De nya Windows-versionerna kom inte bara att erbjuda ett nytt tilltalande kosmetiskt skal. De var lättare att installera, lättare att använda, uppgifterna hade utvecklats och vid behov moderniserats, och felanalysen hade blivit ännu mer effektiv. Dessutom hade de flesta program kompletterats med ljud inspelat med professionella infödda skådespelare.

Uppgraderingar i samband med
Saskias 25-årsjubileum

Lagom till 25-årsjubileet för Saskias programverksamhet 2010 gjordes en genomgående uppgradering till senaste standard (då Windows 7). Även installationerna förnyades och några program som tidigare inte hade uppgraderats till Windows på grund av tekniska svårigheter och höga kostnader kunde återta sin plats i katalogen. Det gäller främst Samovar (rysk basvokabulär) och Blagues (50 roliga historier på franska).

Uppgraderingen till Windows 7 gjordes av en rysk programmerare (Anton Krasnov, från DuxSoft), vilket förstås var ovärderligt och helt avgörande för möjligheten att återuppta Samovar och de ryska texterna i Comix.

Om du undrar hur Windows-versionerna ser ut på skärmen, titta på smakproven efter beskrivningen av basvokabulär­program­men och verb­program­men. Om du är nyfiken på ljudet, lyssna på röstproven under Teknisk info.

Skolor som har licens på gamla DOS-versioner kan uppgradera genom att i de flesta fall betala prisskillnaden + 100 kronor. (Se prislistan.)

Uppgraderingar från äldre till nyare versioner av Windows-programmen kostar 500 kronor per cd. Vid behov av uppgradering är det dock ofta mer intressant att i stället uppgradera ett gammalt DOS-program eller att köpa en licens på ett nytt program. Då får skolan gratis - på samma cd - senaste version av sina övriga Windows-program i samma språk.

Är det inte dags att uppgradera?